Stenging Nordpynt

Stenging Nordpynt

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Nordpynt, blir vatnet avstengt måndag 2. oktober frå kl.09.00 - 11.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.  
Les meir
Stenging Nordpynt

Stenging Nordpynt

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Nordpynt, blir vatnet avstengt fredag 29 september frå kl.09.00 - 10.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.
Les meir
Stenging Løkkevegen

Stenging Løkkevegen

Driftsmelding
Torsdag 28. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i Løkkevegen på Våge. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 11.30 til 14.30. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Kallevåg

Stenging Kallevåg

Driftsmelding
Torsdag 14. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Kallevåg. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 07.30 til 16.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Hollundsbekken

Hollundsbekken

Driftsmelding
Me er no ferdig med prosjekt Hollundsbekken. Me starta prosjektet i januar, og har bygd ny gytebekk, ny avløpsstasjon, ny veg, samt at VA-anlegget i heile anleggsområdet er utskifta. Kostnaden på prosjektet er ca 2,3 mill. BVA har stått for planlegging, byggjeleiing, kontroll og røyrleggjing. Mange dyktige fagfolk har vore med på prosjektet; Konsulent: Dimensjon Entreprenør: Vassbakk & Stol avd. Staupe, Leverandør av pumpestasjon: Sulzer, Automasjon: Rogaland Industriautomasjon Elektro: Moster Elektro Graving av grøfter, skoging og oppbygging av bekk: Bømlo Bygdeservice Leveranse av røyr og kummar: Brødrene Dahl avd. Stord
Les meir
Kan det vera gull i slammet?

Kan det vera gull i slammet?

Artiklar
Me er heilt avhengige av mange ting, ein av dei er fosfor. Fosfor finst i alle levande vesen og er heilt nødvendig for at celler skal kunne fungere. Men kva har det med avløp å gjere..? (meir…)
Les meir
Vasstenging Eidesdalen

Vasstenging Eidesdalen

Driftsmelding
Torsdag 7. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i Eidesdalen. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 16.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Me søkjer ny kollega!

Me søkjer ny kollega!

Driftsmelding
SEKRETÆR Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS, BVA, er eit kommunalt aksjeselskap med Bømlo kommune som eineaksjonær. Selskapet sitt føremål er kjøp, utbygging, drift og vedlikehald av vatn og avløpsanlegg i Bømlo kommune. Frå årsskiftet 01.01.2003 overtok BVA eigedomsretten til alle vatn og avløpsanlegga som tidlegare var Bømlo kommune sin eigedom. BVA har ansvaret for vidare utbygging av nyanlegg, og totalansvaret for drift og vedlikehald av VA – anlegga i Bømlo kommune. Då vår noverande sekretær har valt å slutte hjå oss, søkje me ny i hennar stilling. BVA har 18 tilsette pr dags dato. Arbeidsoppgåver • Korrespondanse, informasjon og kundekontakt mot BVA sine kundar. • Oppfølging av abonnementsregister og kontroll av gebyr. • Arkivering / Ajourføring av heimesida til BVA. • Andre kontorrelaterte arbeidsoppgåver. Kvalifikasjonar BVA ventar at du som tilsett…
Les meir
Vasstenging Eidesdalen

Vasstenging Eidesdalen

Driftsmelding
Onsdag 6. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i Eidesdalen. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir