Vasstenging Røyksund

Fredag 01. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Røyksund. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Vasstenging Foldrøy

Fredag 25.august vil nokre av våre abonnentar vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 13.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!
Les meir

Vasstenging Ørevikvegen

Onsdag 23. august vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Ørevikvegen. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir
Konklusjon etter utsendt kokevarsel av drikkevatnet 3. aug 2017

Konklusjon etter utsendt kokevarsel av drikkevatnet 3. aug 2017

Den 03.08. mottok BVA svar på analyseprøvar tatt den 01.08, både på vassbehandlingsanlegg og på leidningsnettet, slik vanleg rutine er. Fleire prøvar viste denne gang både funn av e-colie og koliforme bakteriar, og prosedyre for kokevarsel vart iverksatt umiddelbart. Nye prøvar vart umiddelbart sendt til analyse, og resultatet av desse viste ingen funn av bakteriar. I ettertid har BVA gått gjennom rutinane, drifta av anlegget og leidningsnettet for å søke finne årsak til at ein fekk eit slikt resultat. Analyselaboratoriet i Bergen har òg gått gjennom sine rutinar, og granska den aktuelle prøverunden. Undersøkingane som er gjennomført, tyder på at…
Les meir
Til jord skal det bli…

Til jord skal det bli…

Lite er så kjedelig som om det luktar kloakk heime! Kven har ansvaret? Og kvar blir det eigentleg av slammet til slutt? (meir…)
Les meir
Ei kjetta på 60 kg (!)

Ei kjetta på 60 kg (!)

- I pumpene finn me forskjellige ting som ikkje høyrer heime i avløpsnettet. Leikebilar, moppar, eingangssprøyter, mobilar, bocciakuler og mykje anna som ein kan undrast på korleis det hamnar i do. (meir…)
Les meir

FRISKMELDT DRIKKEVATN!

Prøvar tatt av drikkevatnet 3.8. viser ingen bakterier. Det er ikkje lenger nødvendig å koke drikkevatnet. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 53 42 88 45 eller 48 95 02 80.
Les meir

KOKEVARSEL!

Det er påvist bakterier i drikkevatnet i Bømlo vassverk. Alt drikkevatn må kokast inntil ny melding frå BVA. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45 eller dagleg leiar 48 95 02 80. Det er påvist e coli og koliforme i drikkevatnet. Nye prøvar blir tatt og sendt til analyse. Kokevarslet gjeld for alt som skal drikkast eller etast. Nye prøvar er tatt og sendt til analyse. Resultat av desse vil me ha i løpet av 24 timar. Når det gjelder spørsmål om helseplager/symptom så er det tatt kontakt med lege som vil komme med tilbakemelding innan kort…
Les meir

Leidningsbrot på Totland

Vatnet vil vera stengt fram til skaden er utbetra. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling anbefaler me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak.
Les meir