Vasstenging Hovland og Vold

Vasstenging Hovland og Vold

Onsdag 31. mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Hovland og Vold. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Nordre Mæland

Vasstenging Nordre Mæland

På grunn av lekkasje er vatnet no stengt på Nordre Mæland. Me har driftsoperatørar på staden for å rette opp i skaden. Det er berre bygningar i det skraverte området på bilete som er utan vatn. Vatnet vil vera stengt fram til skaden er utbetra.
Les meir
Stenging Bedehusvegen

Stenging Bedehusvegen

Tysdag 30. mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Bedehusvegen på Rubbestadneset. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Me elskar det!

Me elskar det!

Vatn gjer oss glade! Vatnet har ein heilt spesiell plass i våre liv. Frå me er små elskar me å bada og leika med vatn. Vatn framkaller gledeshyl og begeistring. Det er vidunderlege kjensler når den varme dusjen fornyar ein trøtt og lemster kropp! Vatn blir nytta til ei mengd ulike oppgåver i vårt moderne samfunn. Frå kvardagslege ting til spektakulære show og til og med avanserte skjæremetodar av papir og metall i industrien!* (meir…)
Les meir
Stenging Bømmelhamn

Stenging Bømmelhamn

Måndag 29. mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Bømmelhamn. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Kvalitet i kvar ein dråpe

Kvalitet i kvar ein dråpe

Det blir tatt prøvar av vatnet rundt om på utvalde stader på leidningsnettet til BVA kvar einaste veke. Prøvane blir analysert for å avdekke eventuelle feil med vasskvaliteten. Me har vore med Alf Helge Sørenes på hans måndagsrunde for å ta vassprøvar. På ulike stader Me får sitja på med Alf Helge på ein del av runden. Han tar med seg eit par sterile prøveflasker, og ruslar bort til utekranen på veggen til ein privat bustad i Siggjarvågen. - Dette er enden på Foldrøynettet, seier Alf Helge. - Me har sjølvsagt avtale med eigaren, kommenterar han lunt i det han…
Les meir
Vasstenging Folderøy

Vasstenging Folderøy

Måndag 15.mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Folderøy. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 12.00 til 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Folderøy

Vasstenging Folderøy

Torsdag 11.mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Folderøy. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 10.00 til 11.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Vasstenging Ramsneset

Vasstenging Ramsneset

Onsdag 10.mai vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Ramsneset. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til 11.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir