Stenging Nedrebø

Stenging Nedrebø

Driftsmelding
Onsdag 27. desember vil det bli utført arbeid på vassledning ved Nedrebø. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 12.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Er du ein frost-tappar?

Er du ein frost-tappar?

Artiklar
Frosttapping er ein gammal metode som ein brukte tidlegare der ein lot vatnet drypa eller renna frå utvendige kranar for å unngå at vatnet fraus. I dag er frosttapping verken lov eller nødvendig. Det går enorme mengder vatn til dette i løpet av vinteren, og det blir kostbart for samfunnet. (meir…)
Les meir
Bli kvitt julafeittet!

Bli kvitt julafeittet!

Artiklar
Ribbe, pinnekjøt, smultringar, delfiakake og annan julebakst. Me går inn i ei fantastisk deilig tid på året! Men det har sine konsekvensar. - Korleis skal eg bli kvitt julefeittet, lurer du? BVA har tips! Men det er ikkje slankemetodar me tenkjer på... For kva gjer du når du står der seint på julafta og skal kvitte deg med feittet etter pinnekjøtmiddagen? Eller første juledag, når svineribba er fortært og det skal ryddast opp? Kast i alle fall ikkje feittet i vasken! Og heller ikkje i do - som me veit nokon gjer. Det tettar røyr, pumper og avløpssystem. Og det gir rottene eit festmåltid... Rotter i avløpet er heldigvis ikkje noko me opplever ofte på Bømlo, kanskje fordi dei fleste bømlingane er flinke til å kvitte seg med feittet slik…
Les meir
Utspyling på Vespestad og Eidesdalen

Utspyling på Vespestad og Eidesdalen

Driftsmelding
Pga utspyling på vassnettet blir vatnet stengt i morgon 8. desember frå kl 08.30 til kl 15.00. Det er bustadar i det skraverte området på bilete som blir utan vatn. Bilete nr.2 viser bustadar som kan oppleve redusert trykk. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med vakta vår på tlf 534 28 845
Les meir
Det er foreslått reduksjon i gebyr for 2018

Det er foreslått reduksjon i gebyr for 2018

Artiklar
Norsk Vann har kome med ein fersk rapport som viser at inve­steringsbehovet på vass- og avløpsanlegg i Noreg er på over 280 milliardar kroner fram til 2040. [caption id="attachment_1509" align="alignnone" width="2000"] BVA sender ut faktura til om lag 6.300 kundar fire gonger i året. Det er mogleg å få den direkte i nettbanken som efaktura.[/caption] Investeringane vil føre til ein årleg auke på 4% i vass- og avløpsgebyr utanom vanleg prisvekst, men det er svært store forskjellar frå kommune til kommune. Årsaka til investeringsbehovet er eit stort etterslep på vedlikehald. - Me har verdas beste drikkevatn i springen, men det har blitt ei sovepute. Kvart år aukar vedlikehaldsetterslepet på vass- og avløpsnettet. I dag går over 30 prosent av vatnet som blir reinsa i vassverka tapt på grunn av lekkasjar.…
Les meir
Utspyling Hillestveit

Utspyling Hillestveit

Driftsmelding
Vatnet blir stengt på Hillestveit 27. november frå kl 09.00 til kl 15.00. Det er bustadar i det skraverte området på bilete som blir berørt. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med vakta vår på tlf 534 28 845
Les meir
Stenging Løkkevegen

Stenging Løkkevegen

Driftsmelding
Måndag 27. november vil det bli utført arbeid på vassledning ved Løkkevegen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 12.00 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Leitevegen

Stenging Leitevegen

Driftsmelding
Måndag 27. november vil det bli utført arbeid på vassledning ved Leitevegen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 16.00 til kl. 18.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir